TRẦN TUẤN

CLEVERCFO EDUCATION

Single post

Hướng dẫn nhập liệu file dòng tiền

Chia sẻ template dự báo dòng tiền rất hay

“Các doanh nghiệp phải thắng phanh gấp vì đủ mọi lý do, song có một điều cuối cùng sẽ giết chết họ: hết tiền mặt,” Đây là câu nói nổi tiếng của Ram Charan và Jerry Useem được đăng trên tạp chí Fortune.Hầu hết các nhà quản lý quá bận rộn với những lo lắng về các thước đo trong báo cáo kết quả kinh doanh như EBITDA đến nỗi không để tâm nhiều đến tiền mặt. Ban giám đốc và các chuyên gia phân tích bên ngoài đôi khi cũng quá tập trung vào báo cáo kết quả kinh doanh hoặc bảng cân đối kế toán. Dù vậy, họ cũng để ý thấy, có một nhà đầu tư theo dõi tiền mặt rất sát sao: Đó là Warren Buffet. Lý do? “Ông ta biết tiền mặt là chuyện khó né!”

Nhiều người đã cố gắng lý giải triết lý đầu tư và phương pháp phân tích của Warren Buffet. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, tất cả đều rút về ba quy tắc đơn giản.

  • Thứ nhất, ông đánh giá một doanh nghiệp dựa trên triển vọng dài hạn, chứ không phải ngắn hạn.
  • Thứ hai, ông luôn tìm mua những doanh nghiệp mà ông hiểu rõ. (Điều này giúp ông tránh được làn sóng đầu tư vào các công ty dot-com).
  • Và thứ ba, khi kiểm tra các báo cáo tài chính, ông chú trọng hơn cả vào thước đo dòng tiền mà ông gọi là thu nhập chủ sở hữu (*). Warren Buffet đã đưa trí tuệ tài chính lên một cấp độ hoàn toàn mới, và giá trị thuần mà ông thu được đã phản ánh điều đó. Thú vị làm sao khi [với ông] tiền mặt là nhất.

Dự báo dòng tiền – công cụ để quản trị dòng tiền

Dưới cách nhìn của tài chính doanh nghiệp, dự báo dòng tiền là mô hình hóa thanh khoản bằng tiền mặt trong tương lai của một công ty hoặc tổ chức trong một khung thời gian cụ thể. Mục tiêu chính của dự báo dòng tiền (cash forecasting) là hỗ trợ cho quản lý thanh khoản bằng tiền mặt của một tổ chức và đảm bảo rằng tổ chức có tiền mặt cần thiết để đáp ứng nghĩa vụ của mình (thanh toán cho nhà cung cấp, trả lương cho nhân viên…) và tránh các vấn đề về tài chính, quản lý tốt hơn vốn lưu động.

Dự báo dòng tiền là quan trọng bởi vì nếu một doanh nghiệp hết tiền và không thể có được các khoản tài chính mới, nó sẽ trở thành mất khả năng thanh toán. Dòng tiền là máu của tất cả các doanh nghiệp – đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ. Do đó, điều quan trọng là quản lý dự báo điều gì sẽ xảy ra với dòng tiền để đảm bảo doanh nghiệp có đủ tiền để tồn tại.

Làm sao để dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền đơn giản đó là xem những khoản tiền sẽ nhận/thu vào (in) để đảm bảo rằng các khoản chi ra (out) có thể được quản lý để tránh chúng vượt quá các khoản thu vào. Việc phân loại các khoản mục thuộc dòng chi là rất quan trọng để sắp đặt thứ tự ưu tiên và kế hoạch hành động khi doanh nghiệp rơi vào trạng thái “thiếu hụt tiền mặt”

File Excel đính kèm trong bài viết này là template Tuấn rất ưng ý trong việc dự báo dòng tiền 12 tháng, Tuấn note một số điểm để bạn tham khảo. File do các bạn nước ngoài thiết kế đã được dịch song ngữ Anh/Việt

  • Phần “Guidelines” hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và kiểm tra file
  • Phần “Explanation” hướng dẫn cách nhập dữ liệu ở các chỉ tiêu
  • Có phần thực tế “Actual” để đối chiếu với kế hoạch dòng tiền “Cash Flow Projection” – thiếu phần này thì mọi kế hoạch dòng tiền đều không có hiệu quả

Các bạn click vào nút Download để tải file về nhe

Hướng dẫn nhập liệu song ngữ Anh/ Việt

Hướng dẫn nhập liệu file dòng tiền

Hướng dẫn nhập liệu file dòng tiền

Dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền song ngữ

Dự báo dòng tiền song ngữ

Nguồn: Trần Tuấn

Tài liệu tham khảo: TRÍ TUỆ TÀI CHÍNH Tác Giả: Karen Berman & Joe Knight, John Case

(*) Thu nhập chủ sở hữu (owner earning, hay còn gọi là dòng tiền tự do – free cash flow) là thước đo khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Theo chúng tôi, đó là khoản tiền mà chủ sở hữu có thể rút ra khỏi doanh nghiệp và tiêu xài, chẳng hạn như, ở cửa hàng thực phẩm, cho nhu cầu riêng. Thu nhập chủ sở hữu là một thước đo quan trọng vì nó cho phép doanh nghiệp tiếp tục chi tiêu cho các hoạt động đầu tưcơ bản (chi phí đầu tư cơ bản), những khoản chi cần thiết để duy trì sức khỏe của doanh nghiệp. Lợi nhuận và thậm chí cả các thước đo dòng lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh không làm được điều này. Nội dung chi tiết hơn về thu nhập chủ sở hữu sẽ được trình bày trong hộp công cụ ở cuối phần này

Comment: 1

  1. File rất hữu ích

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 1